• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Projekty

  Projekty, do kterých je škola zapojena:

   

  MŠMT vyhlásilo na podzim roku 2021 - Národní plán doučování,

  ve kterém byly navýšeny prostředky pro účely podpory návratu žáků do škol.

  Doučování představuje formu pomoci žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy,

  nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků, zejména tedy těch,

  kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

  Také naše škola se do programu přihlásila a poskytujeme doučování žákům, kteří potřebují

  tuto intervenci.

  Přiložené soubory