• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Výsledky voleb do školské rady


  10.12.2021

  Podrobnosti

  Zpráva a průběhu a výsledcích voleb do školské rady

  Datum a čas voleb:

  6. 12. 2021   13:30 – 15:00 h   volba zástupce z pedagogických pracovníků

  9. 12. 2021     8:00 – 17:00 h   volba zástupce ze zákonných zástupců

  Místo konání voleb:   ZŠ Kralice na Hané, Zákostelí 59

  Členové volební komise:

  1. Mgr. Klára Hloch Drábková, předsedkyně volební komise
  2. Mgr. Miroslava Kosková
  3. Mgr. Jana Novotná

  Kandidáti:

  Pedagogičtí pracovníci (řazeno podle abecedy):

  1.  Mgr. Helena Kapounková
  2.  Mgr. Jitka Kalabisová
  3.  Mgr. Hana Půdová

  Zákonní zástupci (řazeno podle abecedy):

  1. Mgr. et Mgr. Radka Coufalová
  2. Zdeňka Červená
  3. Tetiana Sotorníková
  4. Václav Zemánek

  Výsledky voleb:

  Voleb do školské rady se zúčastnilo 10 pedagogických pracovníků a 73 zákonných zástupců.

  Pořadí pedagogických pracovníků:

                1. Mgr. Hana Půdová             8 hlasů          

                2. Mgr. Jitka Kalabisová         2 hlasy

                3. Mgr. Helena Kapounková    0 hlasů

  Pořadí zákonných zástupců:                                                                                                                    

  1. Mgr. et Mgr.Radka Coufalová         46 hlasů
  2. Tetiana Sotorníková                     12 hlasů
  3. Václav Zemánek                            9 hlasů
  4. Zdeňka Červená                            5 hlasů

  1 hlasovací lístek byl neplatný.

  Závěr:

  Členkami školské rady byly zvoleny Mgr. Hana Půdová a Mgr. et Mgr. Radka Coufalová.

  V Kralicích na Hané 10. 12. 2021           Mgr. Klára Hloch Drábková, předsedkyně volební komise