• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Testování žáků od ledna 2022


  29.12.2021

  Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření:


  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
  ( s účinností od 3. 1. 2022 )
  * v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
  v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím
  dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto
  dni,
  * dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li
  prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování
  první vyučovací den v týdnu,
  * nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
  lhůtě po prodělání nemoci

  - v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
  pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

  Avizujeme, že dne 29. 12. 2021 bude vláda schvalovat další úpravy výše uvedeného s tím, že
  změny se budou týkat zejména důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho
  spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron a také režimu testování
  zaměstnanců