• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • 1. ročník

  Třídní učitelka:    Mgr. Klára Hloch Drábková

                                                             2. pololetí

   

     7:45 - 8:30

     8:40 - 9:25

     9:45 - 10:30

    10:40 - 11:25

  Pondělí

  Český jazyk

  Matematika

  Český jazyk

  Prvouka

  Úterý

  Český jazyk

  Matematika

  Český jazyk

  Pracovní činnosti

  Středa

  Český jazyk

  Matematika

  Český jazyk

  Hudební výchova

  Čtvrtek

  Český jazyk

  Matematika

  Tělesná výchova

  Tělesná výchova

  Pátek

  Český jazyk

  Český jazyk

  Prvouka

  Výtvarná výchova

  Vyučující :

  ČJ, M, PRV, HV, PČ, TV, VV - Mgr. K. Hloch Drábková