• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • 2. ročník

  Třídní učitelka:    Mgr. Jana Novotná

   

                                                             2. pololetí

   

  7.45 – 8.30

  8.40 – 9.25

  9.45 – 10.30

  10.40 – 11.25

  11.35 – 12.20

  PO

  Český jazyk

  Matematika

  Český jazyk

  Prvouka

   

  ÚT

  Český jazyk

  Matematika

  Český jazyk

  Český jazyk

  Hudební výchova

  ST

  Český jazyk

  Matematika

  Český jazyk

  Výtvarná výchova

  Pracovní činnosti

  ČT

  Český jazyk

  Matematika

  Prvouka

  Český jazyk

   

  Tělesná výchova

  Tělesná výchova

  Český jazyk

  Matematika

    

  Vyučující :

  ČJ, M, PRV, HV, PČ, TV, VV - Mgr. J. Novotná

  Asistent pedagoga: Ing. Petr Marek