• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • 5. ročník

  Třídní učitelka:  Mgr. Hana Půdová

                                                   2. pololetí

    7.45 – 8.30 8.40 – 9.25 9.45–10.30 10.40 - 11.25 11.35 – 12.20 12.30 – 13.15 13.25 – 14.10
  PO Český jazyk Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Pracovní činnosti    
  ÚT Český jazyk Matematika Přírodověda Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova  
  ST Český jazyk Matematika Anglický jazyk Hudební výchova Vlastivěda    
  ČT Český jazyk Matematika Anglický jazyk Přírodověda Český jazyk    
  Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Informatika    

   

  Vyučující:

  ČJ, AJ, M, PŘ, VL, TV  - Mgr. H. Půdová

  PČ, INF - Mgr. M. Kosková

  VV, HV - L. Zemánková