• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Plán činností školy

   

  Plán činností školy ve školním roce 2022/2023

  ________________________________________­­­­________

   

  Září

  Slavnostní zahájení školního roku

  Evropský den jazyků  ( 3. – 5. ročník) 

  Atletické závody ZŠ  + MŠ

  Třídní schůzky

   

  Říjen

  Zahájení činnosti zájmových kroužků

  Drakiáda - akce KPŠ

  Dopravní hřiště Prostějov ( 4. ročník)

  Sběr papíru

  Děti z MŠ ve škole 1. setkání

  Dlabání dýní - KPŠ

  Halloween ve výuce

   

   

     Listopad

  vystoupení žáků pro seniory

  Beseda s Hasiči

  Školní kolo pěvecké soutěže

  Děti z MŠ ve škole - 2. setkání

  Vystoupení žáků na rozsvěcení vánočního stromu

   

   Prosinec

  Zimní výzdoba školy a výroba vánočních a novoročních přání

  Mikulášská nadílka - KPŠ        

  Vánoční besídky ve třídách

   

   

      Leden           

  Výchovný koncert skupiny Marbo

  Vysvědčení za I. pololetí

   

  Únor          

  Zahájení plaveckého výcviku

  Zdravý týden -  projektový týden

  Děti z MŠ ve škole - 3. setkání

   

  Březen         

  Účast v soutěži Funny Bunny (žáci 4. a 5. ročníku)

  Děti z MŠ ve škole -  4. setkání

  Recitační soutěž – školní kolo

  Den učitelů – den „naruby“

  Matematická soutěž - Matematický klokan

   

   

   Duben       

  EKO-DEN  ke Dni Země (projektový den)

  VELIKONOCE – výroba velikonočních ozdob, zvyky, tradice (projektový týden)

  VELIKONOČNÍ JARMARK - velikonoční výstava ve škole, akce pro veřejnost

  Zápis dětí do 1. ročníku

   

  Květen         

  Sběr papíru

  Účast na atletické soutěži „O pohár starostů“

  Vlastivědná exkurze do Prahy (pro žáky 5. ročník

   

  Červen  

  Slavnost Slabikáře – pasování žáků 1. ročníku na čtenáře          

  Pobyt dětí v přírodě + Den dětí - Beskydy

  Účast žáků na olympiádě svazku obcí Prostějov venkov

  Turnaj v malé kopané

  Rozloučení žáků 5.ročníku na úřadě městyse

  Vysvědčení za II. pololetí

             

   

  *   návštěva divadelního představení v Městském divadle v Prostějově

  *   besedy s příslušníky Policie ČR (dopravní výchova, prevence sociálně patologických jevů), beseda s hasiči – pro žáky 2. a 3. ročníku

  *   besedy o zdravé výživě, o třídění odpadu, první pomoc apod.