• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Školská rada

  Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli, a dalším osobám podílet se na správě školy. Její funkční období je tříleté.

  Školská rada pro školní rok 2022/2023

  zástupce školy, předsedkyně školské rady: Mgr. Hana Půdová
  zástupce zřizovatele: Mgr. Petra Petrželová 
  zástupce rodičů: Mgr. et Mgr. Radka Coufalová