• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Výsledek zápisu ZŠ

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

   

  Základní škola Kralice na Hané rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Kralice na Hané.

  registrační číslo:       ZSKnH 01/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 02/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 03/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 04/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 05/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 06/2022     přijat/a 

                                 ZSKnH 07/2022     přijat/a                             

                                 ZSKnH 08/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 09/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 10/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 11/2022     přijat/a 

                                 ZSKnH 12/2022    přijat/a

                                 ZSKnH 13/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 14/2022     přijat/a (žádost o odklad povinné školní docházky, doložení dokumentů)

                                 ZSKnH 15/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 16/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 17/2022     odklad povinné školní docházky

                                 ZSKnH 18/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 19/2022     přijat/a 

                                 ZSKnH 20/2022     přijat/a

                                 ZSKnH 21/2022     přijat/a 

                                 ZSKnH 22/2022    přijat/a 

                                 ZSKnH 23/2022    přijat/a 

                                 ZSKnH 24/2022    přijat/a 

                                 ZSKnH 25/2022    přijat/a

                                 ZŠ 04/2021    přijat/a

                                 ZŠ 05/2021    přijat/a

                                 ZŠ 22/2021    přijat/a

                                 ZŠ 24/2021    přijat/a

                                 ZŠ 29/2021    přijat/a

   

  Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Kralice na Hané a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

   

  Datum zveřejnění:     13. 4. 2022                        Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

  Toto správní rozhodnutí nabývá právní moci dne 28. 4. 2022